Informace

Půjčka s ručitelem

Půjčka s ručitelem

Půjčka s ručitelem je druhem úvěru, který vám umožní získat potřebnou finanční částku za přítomnosti ručitele. Ručitel je osoba, která se zavazuje, že v případě, že vy jako půjčovatel nesplníte své povinnosti ohledně splácení půjčky, on nebo ona za vás zaplatí. Tento druh půjčky poskytuje věřitelům zvýšenou jistotu, že své peníze získají zpět, i kdyby půjčitel měl problémy se splácením.

Jak to funguje?

 1. Výběr ručitele: Ručitel by měl být spolehlivou osobou s dobrou kreditní historií. Může to být příbuzný, přítel nebo jiná osoba ochotná ručit za vás.
 2. Žádost o půjčku: Jako žadatel o půjčku budete muset podat žádost o půjčku společně s informacemi o ručiteli.
 3. Schválení: Věřitel zhodnotí vaši žádost a schválí půjčku na základě vaší schopnosti ji splácet a spolehlivosti ručitele.
 4. Ručitelova odpovědnost: Ručitel je zodpovědný za splacení půjčky, pokud vy nesplníte své zavazky.
 5. Podmínky: Půjčka bude mít stanovené podmínky, včetně úrokové sazby a doby splácení.

Výhody půjčky s ručitelem

Půjčka s ručitelem může mít několik výhod, které stojí za zvážení:

 • Snadnější schválení: Díky přítomnosti ručitele je věřitel ochotnější schválit půjčku, i když byste sami možná nesplňovali všechny požadavky.
 • Nižší úrokové sazby: S větší jistotou pro věřitele můžete získat půjčku s nižší úrokovou sazbou než u jiných druhů úvěrů.
 • Zlepšení kreditní historie: Pravidelnými splátkami můžete zlepšit svou kreditní historii a budoucnosti získat výhodnější úvěrové podmínky.

Jak najít vhodnou půjčku s ručitelem?

Pokud se rozhodnete pro půjčku s ručitelem, měli byste podniknout několik kroků:

 • Porovnání nabídek: Srovnání nabídek od různých věřitelů vám pomůže najít tu nejvýhodnější půjčku s nízkými úrokovými sazbami a vhodnými podmínkami.
 • Konkrétní podmínky: Přečtěte si pečlivě podmínky půjčky, abyste byli obeznámeni se všemi souvisejícími detaily.

Jaké jsou požadavky na ručitele?

Požadavky na ručitele u půjčky s ručitelem mohou záviset na konkrétních podmínkách jednotlivých věřitelů. Nicméně existují určité obecné kritéria, která často platí. Zde jsou některé z nich:

 1. Dobrá kreditní historie: Ručitel by měl mít solidní kreditní historii s minimálním počtem záznamů o nesplácení půjček nebo dluhů.
 2. Dostatečný příjem: Ručitel by měl mít dostatečný pravidelný příjem, který by mu umožnil splácet půjčku, pokud by půjčitel nesplnil své závazky.
 3. Stálost zaměstnání: Stabilní zaměstnání je často vyžadováno jako důkaz stability ručitele a jeho schopnosti pokrýt splátky půjčky.
 4. Věk: Ručitel by měl být dospělý a věkově zralý, což může ukázat na jeho schopnost a zodpovědnost vypořádat se s finančními závazky.
 5. Finanční stabilita: Věřitelé mohou také vyžadovat, aby ručitel měl nízký dluhový závazek a dobrý poměr mezi příjmem a výdaji.
 6. Odpovídající vztah k půjčiteli: Někteří věřitelé mohou požadovat, aby ručitel byl příbuzný nebo blízký přítel půjčitele.
 7. Státní příslušnost a rezidence: Ručitel by měl být občanem země, ve které se půjčka poskytuje, a měl by zde mít trvalý pobyt.
 8. Doložení identity a dokumentace: Ručitel bude pravděpodobně muset poskytnout důkazy o své identitě, jako jsou osobní doklady, a další relevantní dokumenty potřebné pro posouzení jeho schopnosti ručit za půjčku.

Je důležité, aby ručitel porozuměl všem svým povinnostem a odpovědnostem vůči půjčce a měl jasné a reálné možnosti splácet v případě, že by byl požádán o to, aby tak učinil. Předtím než se někdo stane ručitelem, je vhodné si prostudovat všechny podmínky a důsledky této role.

Jaká jsou rizika půjčky se ručitelem?

Půjčka s ručitelem může být pro některé lidi výhodným řešením, ale je také důležité si uvědomit rizika spojená s tímto druhem finančního produktu. Zde jsou některá rizika, která byste měli zvážit:

 1. Finanční zodpovědnost: Ručitel nese finanční odpovědnost za půjčku, pokud půjčitel nesplní své závazky. To znamená, že pokud půjčitel není schopen splácet, ručitel bude muset začít splácet místo něj.
 2. Ovlivnění vztahů: Půjčka s ručitelem může mít dopad na vztah mezi půjčitelem a ručitelem, zejména pokud by došlo k problémům se splácením. To může vést k napětí a narušení vztahu.
 3. Ručitelství jako dlouhodobý závazek: Ručitel bude zavázán až do doby splacení půjčky. To znamená, že až do té doby, dokud půjčitel neposplatí půjčku, bude ručitel povinen stát za ním.
 4. Riziko pro ručitele: Pokud půjčitel nesplní své závazky, ručitel se ocitne v nepříjemné situaci, kdy bude muset platit za něj. To může mít negativní dopad na finanční situaci a kreditní historii ručitele.
 5. Omezení budoucích závazků: Ručitelství může omezit možnosti ručitele získat vlastní půjčku nebo úvěr, protože je již zavázán jako ručitel jiné půjčky.
 6. Nedostatek kontroly nad půjčkou: I když ručitel nesplácí půjčku, nemá žádnou kontrolu nad tím, jak je půjčka využita. To může znamenat, že ručitel nese riziko za něco, co nemohl ovlivnit.

Je důležité, aby ručitel byl si plně vědom těchto rizik a důsledků spojených s rolí ručitele. Před uzavřením půjčky by měl ručitel pečlivě zvážit svou schopnost a ochotu stát se ručitelem a případné následky, které to může mít.

Jak rychle můžete získat půjčku s ručitelem?

Získání půjčky s ručitelem může být v závislosti na věřiteli různě rychlé. Zde jsou kroky, které mohou ovlivnit rychlost, jakou můžete získat tuto půjčku:

 1. Příprava dokumentů: Připravte veškeré potřebné dokumenty, jako jsou osobní doklady, doklady o příjmu, a v případě ručitele i jeho dokumenty.
 2. Výběr ručitele: Pokud je třeba, vyberte vhodného ručitele a získejte od něj souhlas a potřebné dokumenty.
 3. Výběr věřitele: Porovnejte nabídky od různých věřitelů, abyste našli tu nejvhodnější půjčku s ručitelem.
 4. Žádost o půjčku: Vyplňte žádost o půjčku a přiložte všechny potřebné dokumenty. Někteří věřitelé nabízejí možnost online žádosti, což může proces urychlit.
 5. Schvalování: Proces schvalování může trvat od několika hodin až několik dní, v závislosti na věřiteli. Někteří věřitelé mohou provádět rychlou kontrolu a schválení, zatímco jiní mohou vyžadovat detailnější posouzení.
 6. Podpis smlouvy: Po schválení budete požádáni o podepsání smlouvy o půjčce. Zde je důležité si pečlivě přečíst všechny podmínky a ujistit se, že rozumíte všem aspektům půjčky.
 7. Výplata půjčky: Jakmile je smlouva podepsaná, většina věřitelů může provést výplatu půjčky na váš bankovní účet během několika pracovních dní.

Pamatujte, že rychlost získání půjčky s ručitelem může být ovlivněna různými faktory, jako jsou interní procesy věřitele, posouzení vašich finančních informací a dokumentů, a samozřejmě také vaše vlastní spolupráce a rychlost poskytování požadovaných informací.

Jaké jsou úrokové sazby?

Úrokové sazby u půjček s ručitelem se mohou lišit v závislosti na věřiteli, typu půjčky a dalších faktorech. Obecně platí, že úrokové sazby u půjček s ručitelem mohou být nižší než u některých jiných typů půjček, protože věřitel má větší jistotu, že své peníze získá zpět díky přítomnosti ručitele.

Při vybírání půjčky s ručitelem je také důležité brát v úvahu roční procentní sazbu nákladů (RPSN), která zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i další poplatky a náklady spojené s půjčkou. RPSN vám dá komplexnější přehled o celkových nákladech půjčky a umožní vám lépe porovnat různé nabídky.

Pamatujte také, že úrokové sazby mohou být ovlivněny vaší kreditní historií, příjmem a dalšími faktory, které věřitel použije k posouzení vaší schopnosti splácet půjčku.

Půjčka s ručitelem je užitečným nástrojem pro ty, kteří potřebují finanční injekci a mají spolehlivou osobu, která je ochotna ručit. Je důležité důkladně zvážit všechny aspekty a najít nejvhodnější řešení pro vaši situaci.

Nejčastější otázky

 • Co se stane, pokud nesplácím půjčku s ručitelem? Ručitel bude zodpovědný za splacení půjčky, pokud nesplníte své povinnosti.
 • Jaký je rozdíl mezi půjčkou s ručitelem a zástavním právem? U půjčky s ručitelem ručí osoba, zatímco u zástavního práva je zajištěním majetek.
 • Může být ručitelem kdokoli? Ideální ručitel by měl mít dobrou kreditní historii a důvěryhodnost pro věřitele.
 • Jaký je nejčastější účel půjčky s ručitelem? Půjčka s ručitelem se často využívá na financování větších nákupů, jako jsou automobily či nemovitosti.
 • Může ručitel odmítnout být ručitelem? Ano, ručitel má právo odmítnout tuto roli, pokud se necítí pohodlně s finanční zodpovědností.

podívejte se více

Druhy úvěrů

Nina D

Půjčka ze stavebního spoření

Nina D

Která banka půjčí se záznamem v registru?

Nina D